Služby

Našim zákazníkom ponúkame kvalitné služby v oblasti:

  • poradenstvo v oblasti environmentu:  
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie, proces EIA a SEA,
  • environmentálny manažment, interný audit prevádzkových priestorov, vypracovanie evidenčných listov, identifikačných listov nebezpečného odpadu, mesačné a ročné hlásenia o nakladaní s odpadmi
  • alternatívne zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla,
  • BAT technológie,
  • vypracovanie programov odpadového hospodárstva,
  • vypracovanie  havarijný plán na ochranu vôd
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie k projektu.

 

Naše služby zákazníkom zabezpečuje tím ľudí, ktorí majú dlhoročnú prax a skúsenosti v požadovaných oblastiach.


Kontakt

SE-PRA EKO, s.r.o.

Braneckého 14
911 01 Trenčín
IČO: 47536811
DIČ: 2024018821
IČ DPH: SK2024018821


+421 911 141 110

+421 905 824 536