O spoločnosti

Naša spoločnosť Vám zabezpečí zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých druhov odpadov (ostatné, nebezpečný odpad), ktoré sú zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na ktoré má naša spoločnosť oprávnenie.

Prenajímame veľkokapacitné kontajnery 5m3, 7m3, 10m3, 15m3 a 30m3. Samostatnou činnosťou, ktorou sa v našej spoločnosti zaoberáme je zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vrátane použitého potravinárskeho oleja, ďalej len BRKO, podľa zákona č. 343/2012 Z. z.. Túto službu poskytujeme všetkým stravovacím zariadeniam ako sú školské jedálne, podnikové jedálne, reštaurácie, penzióny, hotely.  

Ani nie súčasným trendom ale nevyhnutnosťou sa stáva zavádzanie environmentálneho manažérskeho systému v organizáciách, ktoré chcú udržať svoje miesto na konkurenčnom trhu. Takto vyjadrujú svoj postoj neustále zlepšovať svoje produkty a služby so zreteľom na životné prostredie, zdravie svojich zamestnancov. Tento krok je tiež dôležitý v spolupráci s dodávateľmi aj odberateľmi. Vďaka našim riešeniam, klienti optimalizujú svoje prevádzkové náklady a šetria čas.

Naša spoločnosť Vám môže pomôcť v otázkach environmentálneho manažmentu. Ponúkame poradenstvo v oblasti environmentu ako je posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálny manažment, odpadové hospodárstvo, alternatívne zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla, BAT technológie. Vypracovanie kompletnej dokumentácie k projektu.

 


Kontakt

SE-PRA EKO, s.r.o.

Braneckého 14
911 01 Trenčín
IČO: 47536811
DIČ: 2024018821
IČ DPH: SK2024018821


+421 911 141 110

+421 905 824 536