Služby

Našim zákazníkom ponúkame kvalitné služby v oblasti:

- zber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie nie nebezpečného odpadu,

- zber, preprava a zhodnocovanie/zneškodnenie nebezpečného odpadu,

- zber, preprava a zhodnocovanie/zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu,

- poradenstvo v oblasti environmentu:  

        - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, proces EIA a SEA,

        - environmetálny manažment,

        - alternatívne zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla,
        - BAT technológie,

        - vypracovanie programov odpadového hospodárstva,

- vypracovanie kompletnej dokumentácie k projektu.

- preprava štrkov, pieskov

- zemné a výkopové práce

- prenájom dodávkových vozidiel, strešných boxov, prívesných vozíkov, skladových priestorov a parkovacej plochy.

Naše služby zákazníkom zabezpečuje tím ľudí, ktorí majú dlhoročnú prax a skúsenosti v požadovaných oblastiach.