Kontajnerová služba

Pre občanov poskytujeme kontajnerovú službu, ktorá zahŕňa pristavenie, odvoz kontajnera a následnú likvidáciu odpadu (stavebná suť, betón, asfalt, tehly, škridla, stavebné drevo, domový odpad z vypratávania)

Túto službu poskytujeme pre Trenčín, Trenčianske Teplice, Dubnica nad Váhom, Nemšová a okolie.

Pre živnostníkov, malé firmy, ktorí vo väčšine prípadoch využívajú služby v oblasti odpadového hospodárstva menej pravidelne ako priemyselní klienti, poskytujeme prenájom veľkokapacitných kontajnerov 5m3, 7m3 a 10m3, 15m3, 30m3, zabezpečenie prepravy a následného zhodnotenia odpadov podľa potrieb zákazníka.


Objednávkový formulár

Kontakt

SE-PRA EKO, s.r.o.

Braneckého 14
911 01 Trenčín
IČO: 47536811
DIČ: 2024018821
IČ DPH: SK2024018821


+421 911 141 110

+421 905 824 536