Pre firmy

Pre živnostníkov, malé firmy, ktorí vo väčšine prípadoch využívajú služby v oblasti odpadového hospodárstva menej pravidelne ako priemyselní klienti, poskytujeme prenájom veľkokapacitných kontajnerov 5m3, 7m3 a 10m3, zabezpečenie prepravy a následného zhodnotenia odpadov podľa potrieb zákazníka.