Dovoz štrkov a pieskov

Dovoz štrkov, pieskov, štrkopieskov, kameniva, stavebného a lomového kameňa. 
 
Odberné miesto KAMEŇOLOMY, s.r.o - Mníchova Lehota, Čachtice.
Odberné miesto SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. - Kočkovce.